Garo: Kaminokiba – Primo Trailer Giapponese

Continua la famosa saga di Garo

Garo: Kaminokiba (牙狼 神ノ牙) è diretto da Keita Amemiya. Interpretato da Wataru Kuriyama, Junya Ikeda, Tsunenori Aoki, Masahiro Inoue, Miki Nanri, Sakina Kuwae, Miyavi Matsunoi, Tomohito Wakizaki. Nei cinema giapponesi dal 6 gennaio 2018.

Trama:

L’armatura corporea di Makai Knight è rubata. A Ryuga Dogai (Wataru Kuriyama) è ordinatto di scoprire come sia stato possibile. Riunitosi con i suoi vecchi colleghi Takeru Jakuzure (Junya Ikeda) e Agure Kusugami (Tsunenori Aoki) inizia questa nuovo avventura. Ma Jinga (Masahiro Inoue) compare davanti a Ryuga Dogai e la situazione si fa molto tesa.

 

Garo: Kaminokiba

Garo: Kaminokiba – Primo Trailer Giapponese

Categorie
Trailer e Video

Le Ultime Novità: