Asadake! (浅田家!) con Satoshi Tsumabuki: Primo Trailer Giapponese

dal 2 ottobre nei cinema giapponesi

Asadake! (浅田家!) msarà distribuito da Toho

Asadake! (浅田家!) è diretto da Ryota Nakano, scritto da Ryota Nakano, Tomoe Kanno. Interpretato da Kazunari Ninomiya – Masashi Asada, Satoshi Tsumabuki – Yukihiro Asada, Haru Kuroki – Wakana, Masaki Suda – Ono.

Sinossi:

Masashi (Kazunari Ninomiya) è un fotografo e vive insieme ai suoi genitori e un fratello maggiore Yukihiro (Satoshi Tsumabuki). Attraverso il terremoto e lo tsunami di Tohoku del 2011, Masashi inizia a scattare foto della sua famiglia.

Categorie
CinemaNewsTrailer e Video

Le Ultime Novità: