五億円のじんせい

  • Gooku Yen no Jinsei (五億円のじんせい): Trailer Giapponese

    Gooku Yen no Jinsei (五億円のじんせい) sarà distribuito da New Cinema Project Gooku Yen no Jinsei (五億円のじんせい) è diretto Moon Sung-Ho, sceneggiato Naomi Hiruta . Interpretato da Ayumu Mochizuki, Anna Yamada, Ryu Morioka, Satoru Matsuo, Sumire Ashina, Mutsuo Yoshioka, Shingo Mizusawa.    Sinossi: Quando Mirai Takatsuki (Ayumu Mochizuki) era...