Born Again

  • Born Again (본 어게인), con Chang Ki-Yong: Trailer

    Born Again (본 어게인) sarà trasmesso da KBS2 Born Again (본 어게인) è diretto da Jin Hyung-Wook, scritto da Jung Soo-Mi. Interpretato da Chang Ki-Yong – Kong Ji-Cheol (1980) / Cheon Jong-Beom (2020) Jin Se-Yun – Jung Ha-Eun (1980) / Jung Sa-Bin (2020), Lee Soo-Hyuk – Cha Hyeong-Bin (1980)...