Dodosolsollalasol

  • Dodosolsollalasol (도도솔솔라라솔) con Lee Jae-Wook : Teaser Trailer Coreano

    Dodosolsollalasol (도도솔솔라라솔) sarà trasmesso da KBS2 Dodosolsollalasol (도도솔솔라라솔) è diretto da Kim Min-Kyeong, scritto da Oh Ji-Young. Interpretato da Go Ara – Goo Ra-Ra, Lee Jae-Wook – Sun Woo-Joon, Kim Joo-Hun – Cha Eun-Seok, Ye Ji-Won – Jin Sook-Kyeong, Shin Eun-Soo – Jin Ha-Young. Sinossi: Goo Ra-Ra (Go Ara)...