Hachioji Zombies

  • Hachioji Zombies (八王子ゾンビーズ): Primo Trailer Giapponese

    Hachioji Zombies (八王子ゾンビーズ) sarà distribuito da Toei/High Brow Cinema Hachioji Zombies (八王子ゾンビーズ) scritto e diretto da Osamu Suzuki. Interpretato da Kenjiro Yamashita, Yuki Kubota, Rei Fujita, Haruki Kiyama, Yuta Ozawa. Sinossi: Takashi Habuki (Kenjiro Yamashita) aspirava a diventare un ballerino, ma falliva a ogni audizioni, così ha rinunciato a...