Ikichatta

  • Ikichatta (生きちゃった) con Taiga Nakano: Primo Trailer Giapponese

    Ikichatta (生きちゃった) scritto e diretto da Yuya Ishii. Interpretato da Taiga Nakano – Atsuhisa Yamada, Ryuya Wakaba – Takeda, Yuko Oshima – Natsumi Yamada, Park Jung-Bok – Toru Yamada, Katsuya Maiguma – Yosuke, Yuno Ota – Suzu Yamada. Sinossi: Atsuhisa Yamada (Taiga Nakano) è un uomo normale, con moglie...