Jabaek

  • Jabaek (자백), serie televisiva coreana, primo trailer

    Jabaek (자백) wsarà trasmessa da tvN Jabaek (자백) è diretta da Kim Cheol-Kyu, scritta da Im Hee-Cheol. Interpretata da Lee Joon-Ho – Choi Do-Hyun, Shin Hyun-Bin – Ha Yoo-Ri, Yoo Jae-Myung – Ki Choon-Ho, Nam Gi-Ae – Madame Jin, Yoon Kyung-Ho – Heo Jae-Man. Sinossi: Quando Choi Do-Hyun (Lee...