“Kakure Bicchi” Yattemashita

  • “Kakure Bicchi” Yattemashita: Primo Trailer Giapponese

    “Kakure Bicchi” Yattemashita (“隠れビッチ”やってました) sarà distribuito da Kino Films “Kakure Bicchi” Yattemashita (“隠れビッチ”やってました) è diretto Koichiro Miki, tratto dal manga di Piroyo Arai, sceneggiato da Koichiro Miki. Interpretato da Yui Sakuma – Hiromi Arai, Nijiro Murakami – Akira Kojima, Suzuka Ohgo – Aya Kimura, Yuta Koseki – Tsuyoshi Ando,...