Malmoi

  • Malmoi (말모이): film storico coreano, primo trailer

    Malmoi (말모이) sarà distribuito nei cinema coreani da Lotte Cultureworks Malmoi (말모이) è diretto da Uhm Yoo-Na. Interpretato da Yu Hae-Jin – Kim Pan-Soo, Yoon Kye-Sang – Ryoo Jung-Hwan, Kim Hong-Fa – Teacher Jo, Woo Hyeon – Im Dong-Ik, Kim Tae-Hoon – Park-Hoon, Kim Sun-Young – Goo Ja-Young. Il...