Neko to Jiichan

  • Neko to Jiichan tratto dall’omonimo manga – Secondo Trailer Giapponese

    Neko to Jiichan (ねことじいちゃん) sarà distribuito in Giappone dalla Klock Work. Neko to Jiichan (ねことじいちゃん) è diretto da Mitsuaki Iwago, tratto dal manga omonimo di Nekomaki, sceneggiato da Fumi Tsubota. Interpretato da Shinosuke Tatekawa – Daikichi Kou Shibasaki – Michiko, Tasuku Emoto – Kentaro Wakamura, Gin Pun Chou –...
  • Neko to Jiichan tratto dall’omonimo manga – Primo Trailer Giapponese

    Neko to Jiichan (ねことじいちゃん) è diretto da Mitsuaki Iwago, tratto dal manga omonimo di Nekomaki, sceneggiato da Fumi Tsubota. Sinossi: Daikichi (Shinosuke Tatekawa) è un uomo di 70 anni e vive in una piccola isola. Da quando sua moglie è morta, ha vissuto con il suo gatto Tama. Daikichi...