Punk Samurai Slash Down

  • Punk Samurai Slash Down – Trailer Giapponese

    Punk Samurai Slash Down (Panku Samurai Kirarete Soro – パンク侍、斬られて候) è diretto da Gakuryu Ishii, tratto dal romanzo di Ko Machida, sceneggiato da Kankuro Kudo. Interpretato da Gou Ayano – Junoshin Kake, Keiko Kitagawa – Ron, Masahiro Higashide. Nei cinema giapponesi dal 30 giugno 2018. Trama: Junoshin Kake (Gou...