The House Where The Mermaid Sleeps

  • The House Where The Mermaid Sleeps – Teaser Trailer Giapponese

    The House Where The Mermaid Sleeps (Ningyo no Nemuru Ie – 人魚の眠る家) è diretto da Yukihiko Tsutsumi, scritto da Eriko Shinozaki, trato dal romanzo omonimo di Keigo Higashino. Interpretato da Ryoko Shinohara – Kaoruko Harima, Hidetoshi Nishijima – Kazuaki Harima. Nei cinema giapponesi a novembre 2018. Trama: Kaoruko Harima...