Tora san

  • Tora san: Boku ga Neko ni Natta Wake: tratto dal omonimo manga, Secondo trailer giapponese

    Tora san sarà distribuito in Giappone dalla Showgate. Tora San (トラさん 僕が猫になったワケ) è diretto da Masaya Kakei, tratto dall’omonimo manga di Mina Itaba. Interpretato da Hiromitsu Kitayama – Suzuo Takahata / Tora-san, Mikako Tabe – Natsuko Takahata, Kokoro Hirasawa – Miyu Takahata, Marie Iitoyo – Howaitesuto, Eriko Tomiyama – Ako...
  • Tora san: Tratto dal omonimo manga, primo trailer giapponese

    Tora san sarà distribuito in Giappone dalla Showgate. Tora San (トラさん) è diretto da Masaya Kakei, tratto dall’omonimo manga di Mina Itaba. Interpretato da Hiromitsu Kitayama – Suzuo Takahata / Tora-san, Mikako Tabe – Natsuko Takahata, Kokoro Hirasawa – Miyu Takahata, Marie Iitoyo – Howaitesuto, Eriko Tomiyama – Ako...