TV Clip

  • Konfidensu Man JP, serie TV Clip e conferenza stampa Giapponese

    Konfidensu Man JP the movie (コンフィデンスマンJP the movie) sarà distribuito da Toho Konfidensu Man JP the movie (コンフィデンスマンJP the movie) è diretto da Ryo Tanaka, scritto da Ryota Kosawa. Interpretato da Masami Nagasawa – Dako, Masahiro Higashide – Boku-chan, Fumiyo Kohinata – Richard, Shinya Kote – Igarashi, Lisa Oda...