Yoon Si-Yoon

  • Train (트레인) con Yoon Si-Yoon, primo teaser coreano

    Train (트레인) sarà trasmesso da OCN Train (트레인) è diretta da Ryu Seung-Jin, scritto da Park Ga-Yeon. Interpretato da Yoon Si-Yoon – Seo Do-Won, Kyung Soo-Jin – Han Seo-Kyung, Shin So-Yul – Lee Jung-Min, Jo Wan-Ki – Woo Jae-Hyeok, Cha Yub – Lee Sung-Wook. Sinossi: Un uomo ha perso...